Trang Ch? TIN T?C Khch s?n qu?n 3 gi r?

altKhch s?nFestival2 sao to? l?c t?i Qu?n 3 ngay trung tm Thnh ph? H? Ch Minh.

T? khch s?n, du khch c th? d? dng tham quan nh?ng ??a ?i?m du l?ch n?i ti?ng nh? ch? B?n Thnh, Dinh Th?ng Nh?t, nh Th? ??c B, B?u ?i?n thnh ph? H? Ch Minh...Khch s?n ???c thi?t k? trang nh, ?m cng v?i ??y ?? ti?n nghi: truy?n hnh cp, wifi, thang my, ?i?n tho?i??i ng? nhn vin ph?c v? nhi?t tnh, chu ?o, s? mang ??n c?m gic th? gin, tho?i mi cho du khch khi l?u tr t?i ?y.

V? tr n?m gi?a trung tm thnh ph?, khch s?n Festival ? g?n ch? B?n Thnh, cc ?i?m du l?ch n?i ti?ng, thu?n ti?n cho du khch v?a tham quan, v?a mua s?m, d?o ph? Cch sn bay Tn S?n Nh?t kho?ng 20 pht ?i xe. Khch s?n lun cung c?p cc d?ch v? t?t nh?t v gi r? nh?t.

B?NG GI THU PHNG

Khch s?n Festival ?ang c ch??ng trnh khuy?n mi c?c s?c:

- Khch ? thng:Gich?cn t? 5.500.000? ??n 6.500.000?/thng.

Bao g?m n??c v ph v? sinh phng ( V? sinh phng 2 l?n 1 tu?n).

- Gi trn ch?a bao g?m ?i?n v VAT.

- Khch ? ngy: Gi?m 10% gi ch? cn:

+ Phng ?i: 420.000 ?/ngy

+ Phng ??n: 380.000 ?/ngy

- Khch gi?: 180.000?/2h, 230.000?/3h, 280.000?/4h.

- Ngoi ra Nh Hng - Khch s?n chng ti c ph?c v? c?m tr?a + t?i theo ??n ??t hng v?i gi t? 80,000- 150,000 ?/pax.

- Gi trn ? bao g?m thu? GTGT.


Khi ??t phng ? khch s?n, Qu khch vui lng mang theo gi?y t? ty thn ?? ??a cho ti?p tn ??ng k.