Trang Ch? TIN T?C Tiu ch ?? ch?n n?i tr?ng m?t tuy?t v?i

tiec cuoi

Tu?n tr?ng m?t s? ?em ??n cho hai b?n k? ngh? ?ng nh? nh?t trong cu?c ??i. V th? ?? tm ???c m?t n?i lng m?n, ph h?p v?i c? hai ng??i, c du ch r? c?n cn nh?c v tm ra ??a ?i?m l t??ng nh?t.


1. D?a vo m?c ?ch

Khi ch?n n?i du l?ch tr?ng m?t, c du ch r? nn ??t ra m?c ?ch c?ng nh? phong cch chuy?n ?i m c? hai cng yu thch.

V?i nh?ng ?i uyn ??ng mu?n th??ng ngo?n, th?m nh?ng danh lam th?ng c?nh, b?n c th? ch?n nh?ng thnh ph? c nhi?u di tch l?ch s?, th?ng c?nh nh? Hu?, ? N?ng, H?i An...

Cc c du ch r? mu?n ngh? ng?i, x? stress v l?y l?i s?c c th? tm ??n nh?ng resort, khu ngh? d??ng cao c?p t?i nh?ng n?i yn bnh nh? ? L?t, Ph Qu?c..

Nh?ng c?p ?i ?a thch khm ph v mu?n tham gia cc ho?t ??ng vui v? c th? tm ??n nh?ng tour du l?ch khm ph, leo ni ? Sapa, l?n bi?n ? Nha Trang, ? N?ng...

V?i nh?ng c du mu?n tranh th? mua s?m trong k? ngh? tr?ng m?t th nh?ng thnh ph? l?n trong n??c nh? H N?i, TP HCM hay cc ??t n??c l thin ???ng mua s?m nh? Thi Lan, Singapore, Malaysia s? l n?i thch h?p.

N?u mu?n c?m nh?n s? lng m?n c?a nh?ng ngy ngh?, c du ch r? nn tm ??n cc vng bi?n v t?n h??ng h?nh phc bn nhau

Ty ngn sch m cc ?i uyn ??ng c th? ch?n du l?ch trong n??c ho?c t?i cc th?ng c?nh n?i ti?ng th? gi?i.

2. D?a vo ngn sch v th?i gian

Khng ch? m?c ?ch m ngn sch chi cho tu?n tr?ng m?t c?ng quy?t ??nh ph?n l?n ??a ?i?m k? ngh? ??u tin c?a ?i uyn ??ng. N?u c ?i?u ki?n kinh t? d? d?, hai ng??i c th? tnh ??n m?t chuy?n du l?ch n??c ngoi, ??n nh?ng vng ??t m? ??c. N?u khng ??u t? nhi?u vo chuy?n ?i ny, c du ch r? nn tm nh?ng ??a ?i?m du l?ch trong n??c. Th?i gian c?ng l ?i?u quan tr?ng m ?i uyn ??ng c?n cn nh?c khi ch?n n?i ngh? tr?ng m?t. Cc chuy?n ?i xa ho?c ?i n??c ngoi c?n th?i gian ngh? di, n?u ch? thu x?p ngh? ch?ng 3-4 ngy, b?n nn ngh? ??n nh?ng ??a ?i?m du l?ch g?n n?i hai ng??i sinh s?ng.

3. D?a vo s? thch

Nhi?u ?i uyn ??ng quy?t ??nh ch?n k? ngh? t?i bi?n v c? hai ??u thch khng gian lng m?n c?a bi?n xanh, ct tr?ng. M?t s? ?i khc l?i thch khng kh yn t?nh, mt m? c?a vng ni hay cao nguyn. Khi ch?n ??a ?i?m, ?i?u quan tr?ng nh?t m ?i uyn ??ng c?n cn nh?c l ch v cn b?ng s? thch c?a c? c du l?n ch r?, ?? c? hai ??u tho?i mi khi ?i ngh?.

Bi?n l n?i ???c nhi?u c?p ?i l?a ch?n cho tu?n tr?ng m?t v ? ?y c th? ngh? d??ng v t?n h??ng khng gian mt lnh.

4. D?a vo khung c?nh

Nh?ng ?i uyn ??ng yu thch cc c?nh ??p c th? l?a ch?n ??a ?i?m du l?ch tr?ng m?t b?ng cch cn nh?c khung c?nh xung quanh. V d?, v?i bi?n, b?n c th? ch?n nh?ng vng bi?n v?ng, s?ch, m?i khai thc, thay v nh?ng thnh ph? bi?n n?i ti?ng, ?ng ?c.

5. D?a vo cc ho?t ??ng gi?i tr, ?n u?ng xung quanh

Khi ?i du l?ch, c du ch r? c?ng c?n tm hi?u v? nh?ng d?ch v? du l?ch t?i n?i s?p ??n nh? khch s?n, nh hng, khu vui ch?i, ?i?m du l?ch... N?u d? ??nh ?i du l?ch "b?i" ??n gi?n, b?n c th? khng c?n qu k? tnh trong vi?c ch?n l?a d?ch v? ny, nh?ng n?u ?? ngh? ng?i, hai ng??i nn ch?n l?a cc d?ch v? uy tn, t?o c?m gic tho?i mi nh?t cho c? hai.