Trang Ch? TIN T?C Li?u Php Gi?m Cn Tr??c Ngy C??i

tiec cuoi

B?n c ph?i l m?t c du t??ng lai ?ang ?i tm cho mnh m?t vc dng m?nh mai? D??i ?y l gi?i php c?a cc chuyn gia v? s?c kh?e v luy?n t?p cho nh?ng cu h?i th??ng g?p ? nh?ng c du t??ng lai mu?n gi?m cn.

 

?m c??i. ? l ngy m gi?c m? c?a m?i c gi tr? thnh hi?n th?c v khng cn nghi ng? g v? vi?c t?t c? cc c du ??u mu?n mnh th?t xinh ??p v hon h?o trong chi?c vy c??i.

Nh?ng c r?t nhi?u b?n gi hi?n ?ang trong tnh tr?ng th?a cn, v ?i?u ny ??ng ngh?a v?i vi?c s? c r?t nhi?u c du mong mu?n mnh ???c thon th? v cn ??i h?n trong ngy c??i. ?n king v t?p luy?n lun l v?n ?? kh kh?n, nh?ng c l? n ch?a bao gi? kh kh?n h?n khi m b?n ph?i ch?u thm p l?c v? nh?ng k? ho?ch chu?n b? cho m?t ngy quan tr?ng nh?t trong ??i.

Th?i ?i?m t?t nh?t ?? b?t ??u ?n king v t?p luy?n tr??c ngy c??i l khi no?

Theo cc chuyn gia c?a Hi?p h?i Dinh d??ng v S?c kh?e c?ng ??ng M? th l??ng th?i gian m b?n c?n ph? thu?c vo vi?c b?n mu?n gi?m bao nhiu cn.

N?u b?n mu?n gi?m t? 4 ??n 5 cn, t nh?t b?n c?n 5-10 tu?n.

Cn theo cc HLV th? d?c th m?c ?ch c?a vi?c gi?m cn l gi?m l??ng m? trong c? th? ch? khng ph?i l gi?m cc m c?. N?u b?n gi?m c? trong qu trnh ?n king th k?t qu? l b?n s? tr? thnh m?t c du bo b?u, th?m ch b?n c th? cn t?ng cn tr? l?i. M hnh l t??ng l b?n nn gi?m cn m?t cch an ton v?i 2,5 cn/thng. H?u h?t cc b?n gi ??u khng hi lng v? ?i?u ny. V v?y, b?n c th? lm nhanh qu trnh gi?m cn b?ng cch k?t h?p t?p luy?n v?i vi?c gi?m b?t l??ng calo n?p vo c? th?.

C? th?, n?u b?n c?n gi?m kho?ng 12kg, b?n hy ngh? ngay ??n vi?c t?p luy?n tr??c ngy c??i 6 thng.

Nh?ng c?n stress b?t ngu?n t? vi?c chu?n b? cho ?m c??i c lm cho vi?c gi?m cn tr? nn d? dng h?n?

Trn th?c t?, vi?c chu?n b? cho ?m c??i khi?n cho m?t s? c du b? s?t cn. Nh?ng b?n c?n ph?i bi?t, m?i khi b? stress, ph?n l?n chng ta th??ng tm ??n v?i ?? ?n nh? m?t gi?i php lm gi?m nh?ng p l?c. Trong nhi?u tr??ng h?p, stress th?m ch cn khi?n b?n t?ng cn.

T?p th? d?c ?ng vai tr quan tr?ng nh? th? no? C th? gi?m cn ch? b?ng vi?c h?n ch? ?n?

Khng c cch no ?? gi?m cn m khng c?n t?p luy?n. Theo cc HLV th b?n ph?i dnh t nh?t 1 gi? ??ng h? v?i 3-4 l?n/tu?n ?? th?c hi?n ?i?u ?. Cc HLV c?ng nh?n m?nh r?ng vi?c t?p luy?n s? ??t chy l??ng calo v lm gi?m l??ng m? trong c? th?. Nh?ng n?u l??ng calo tiu hao khng l?n h?n l??ng calo h?p th? th c th? b?n s? gi?m ?i m?t s? cn, nh?ng khng bao gi? ??t ???c k?t qu? mong mu?n.

Gi?m bao nhiu kg l qu nhi?u trong m?t kho?ng th?i gian ng?n?

Cc chuyn gia dinh d??ng cho r?ng n?u b?n gi?m h?n 4cn/thng l qu nhi?u. Vi?c gi?m cn trong m?t kho?ng th?i gian ng?n s? khi?n b?n c?m th?y ki?t s?c v m?t m?i trong su?t qung th?i gian ?.

Ch? ?? ?n king nh?t th?i hay dng thu?c gi?m cn l ph h?p cho cc c du trong kho?ng th?i gian ng?n?

?i?u nguy hi?m c?a nh?ng vin thu?c gi?m cn l n ?nh h??ng ??n h? th?n kinh c?a b?n. H?u h?t cc lo?i thu?c gi?m cn ??u c thnh ph?n chnh l caffein. Chng t?o ra nh?ng ?nh h??ng ??n tm l nh? khi?n b?n c?m th?y cu k?nh, m?t m?i v ? r?.

N?u b?n ph?i ?n king trong th?i gian ng?n, b?n nn c?t gi?m l??ng calo, t?ng l??ng ??m, gi?m l??ng th?c ph?m giu tinh ???ng v ch?t bo. Vi?c ny b?n c th? th?c hi?n tr??c ngy c??i kho?ng 2 tu?n, sau ? d?ng l?i.

Tuy nhin, theo cc chuyn gia th gi?m cn nhanh, ?n king t?m th?i, thu?c gi?m bo ??u l nh?ng gi?i php ng? ng?n. Thay vo ?, b?n hy dnh n? l?c vo nh?ng ??c ?i?m n?i b?t c?a mnh nh? mi tc, ?i tay, nh m?t, n? c??i. Ch?c ch?n b?n s? r?t l?ng l?y trong b? vy c??i, cho d b?n h?i m?m m?m.

Th?i ?i?m no cc c du nn d?ng vi?c ?n king?

N?u b?n tun theo m?t ch? ?? ?n king h?p l v an ton th b?n khng bao gi? ph?i d?ng l?i. C th? b?n c?n thay ??i n ?? duy tr m?c ??t ???c, nh?ng n?u nh? vi?c ?n king gy cho b?n b?t k? p l?c no th b?n ph?i d?ng l?i ngay n?u khng mu?n n ?nh h??ng ??n tnh cch v l?i s?ng c?a b?n.

M?t c du nn d?ng ch? ?? ?n king khi ? ??t ???c m?c ?ch gi?m cn c?a mnh. Hy nh? r?ng s? kh?e m?nh l m?t y?u t? r?t quan tr?ng khi?n b?n r?ng r? v ??p trong ngy tr?ng ??i v nh?ng t?m hnh c?a ?i uyn ??ng.

?n ?? quan tr?ng nh? th? no?

Nhi?u c du qu c?ng th?ng ??i v?i vi?c ph?i gi?m cn. H? ?n nh?ng ?? ?n ngho dinh d??ng v b? ki?t s?c. ?i?u quan tr?ng l b?n ph?i c m?t ch? ?? dinh d??ng h?p l ?? duy tr n?ng l??ng c?n thi?t cho c? th?, khng b? gi?m m c? trong qu trnh ?n king v t?p luy?n.

Nh?ng c du nh?n ?n ho?c chn ?n c th? s? ph?i ??i m?t v?i nh?ng c?ng th?ng v? tm l. N?u b?n n?m trong s? ny th b?n s? c?n ??n s? gip ?? c?a nh?ng ng??i thn ?? gi?m b?t nh?ng p l?c m b?n ph?i ch?u ??ng.

Hy ?? cho m? ho?c ch? gi c?a b?n nh?c nh? b?n v? vi?c ?n u?ng v ??m b?o l b?n ? ?n ??. N?u b?n ?ang ?i, b?n s? khng th? suy ngh? m?t cch sng su?t v ??a ra quy?t ??nh ?ng ??n khi c?n thi?t.

Cc c du c nn dng vitamin ho?c nh?ng lo?i thu?c b? ?? t?ng c??ng s?c kh?e trong ngy vui c?a mnh?

Cc chuyn gia dinh d??ng ??u cho r?ng ?i?u ny l c?n thi?t. C?ng theo cc chuyn gia th khng m?t ai c th? h?p thu ?? vitamin v khong ch?t t? nh?ng th?c ??n ?n king. D ?ang h?n ch? l??ng calo th v?n lun c l?i s? c l?i n?u dng thm cc lo?i vitamin v c th? thm c? canxi. Vi?c b? sung vitamin v cc khong ch?t s? gip b?n b ??p nh?ng thi?u h?t do ch? ?? ?n king c?a mnh gy ra.