Trang Ch? TIN T?C o C??i, Thu Hay S?m?

ao cuoi

o c??i l b? cnh ??p nh?t ?? c du tr?ng di?n vo ngy t? ch?c hn l?. V v?y ai c?ng mu?n s?m cho mnh m?t b? th?t l?ng l?y ?? l?u gi? lm k? ni?m sau ngy h?nh phc tr?m n?m.

 

Nh?ng trong ?i?u ki?n ti chnh khng cho php, th vi?c ?i thu o c??i s? gip b?n ?? ???c m?t kho?n chi ph khng nh?. Cho d quy?t ??nh s?m hay thu, b?n c?ng nn l?u nh?ng ?i?m sau ?y.

Ln k? ho?ch tr??c ?? c th?i gian ?i kh?o gi ? nhi?u c?a hng khc nhau

L do: N?u ?? ??n st ngy c??i m?i v?i vng ?i ch?n ?? th c th? b?n s? d? dng b? "h?". Ngoi vi?c kh?o gi, b?n s? c c? h?i chim ng??ng nhi?u ki?u dng khc nhau ?? pht cu?i cng ch?n ra m?t b? o c??i ?ng nh?t, trnh tr??ng h?p b?n s? ti?c nu?i khi ? ??t may hay thu r?i, l?i nhn th?y b? khc ??p h?n.

Hy th??ng l??ng ?? mua hay thu ?? v?i gi th?p nh?t.

L do: Hi?n nay nhi?u ng??i ?ang quen d?n v?i cch mua mi?n tr? gi, nh?ng ci mc "bn ?ng gi" ? tr? thnh m?t chiu th?c kinh doanh khi?n khch hng d? dng "s?p b?y". V v?y, tr? nh?ng ti?m n?i ti?ng uy tn t? x?a ??n nay, b?n hy th??ng l??ng gi c? khi b??c vo ti?m l? ?? trnh b? l?m.

Thng no c?ng c th? c??i, ??ng ch? ?ng vo ma c??i v gi c? th??ng ??t h?n nh?ng ngy khc v hay x?y ra tnh tr?ng ch?p gi?t.

Ma c??i th??ng t?p trung vo thng 8, gip t?t, v ra ging, v v?y l??ng khch hng ??t mua hay thu o c??i s? cao ko theo cc d?ch v? khc. Do c?nh tranh nn nhi?u khi bi?t l ??t ??, b?n v?n ph?i "b?m b?ng" rt h?u bao ?? yn tm lo nh?ng kho?n khc. Ph??ng chm "thng no c?ng c th? c??i" s? gip b?n ?? c?ng th?ng, lo l?n khi chu?n b?. H?n n?a, ch? ti?m c?ng dnh th?i gian ?n ti?p, ph?c v? b?n chu ?o h?n do khng ph?i ch?y "s".

Bi?t ki?m ch? k?o vung tay qu trn, mua s?m nh?ng th? khng c?n thi?t.

Ngoi vy c??i, cn r?t nhi?u ki?n khc ?i km nh? lp ??i ??u, kh?n chong, g?ng tay, trm ci ??u, v?... c?ng chi?m m?t kho?n khng nh? trong chi ph. Cch t?t nh?t l ??n gi?n ho bao nhiu, cng ??p b?y nhiu. Vi?c n?m b?t v tm hi?u k? thng tin nh?ng th? b?n c?n s? gip cho chi ph l? c??i ???c gi?m xu?ng